Praktijkregels

Visites

Wanneer u op geen enkele manier mogelijkheid ziet om naar de praktijk te komen dan kan de huisarts ook een huisbezoek afleggen. Wanneer u denkt dat u daarvan gebruik wil maken, graag voor 11.00 bellen. De dokter zal dan ’s middags langskomen.

Recepten

Voor (herhaal) recepten kunt u tussen 08.00 – 17.00 bellen. Indien uw apotheek de Benu apotheek is, dan kunt u de dag erna uw medicijnen ophalen. Ook is het mogelijk om hier via de site herhaalrecepten aan te vragen. Als u chronische medicatie gebruikt, kunt u zich bij BENU apotheek aanmelden voor de herhaalservice.

Telefonisch spreekuur

Wanneer u met de huisarts telefonisch wil overleggen, kunt u dit aanvragen bij de assistente tussen 08.00 en 11.00. Uw dokter belt u dan zelf op een afgesproken tijd terug. Meestal tussen 11.30 en 14.00uur.
Het telefonisch spreekuur is bedoeld om uitslagen te bespreken of om korte vragen te stellen.

Vestiging

De praktijk is gevestigd op 2 locaties in het woonzorgcentrum Hoge Veld (WZH).

Locatie Laan ingang BENU apotheek:

Ingang BENU apotheek: Huisartsen: Oerlemans, Van Tellingen en Van Veldhoven, verpleegkundig specialist(VS) Saskia, physician assistant (PA) Elise en praktijkondersteuners Ditteke en Sarah.

Locatie en ingang Montevideostraat:

Ingang Montevideostraat 7: Huisartsen Janssens en Van Beek, verpleegkundig specialist (VS) Else, en praktijkondersteuners Denise en Christa.

Niet verschenen, zonder bericht: wegblijftarief

Het gebeurt, helaas nog regelmatig, dat een patiënt niet verschijnt op zijn/haar afspraak. Zowel voor uw huisarts als voor andere patiënten die graag op het spreekuur willen komen is dit vervelend. Daarom geldt dat als u meer dan 1 keer niet verschijnt zonder bericht wij genoodzaakt zijn u een rekening te sturen van 12.50 euro. Indien het een bijzonder consult (dubbel consult, afspraak POH-S/ GGZ) betreft, zijn de kosten 25 euro. Deze dient u zelf te voldoen en zal niet door de verzekering worden vergoed. Dit geldt voor alle afspraken; dus zowel met de huisarts, als met de praktijkondersteuner of assistente.

Vacatures

Op dit moment hebben wij geen vacatures.