Aanbod

Onze huisartsen werken allen volgens afspraak. Als u voor dezelfde dag een afspraak zou willen maken, vragen wij u voor 10 uur te bellen. Voor ieder consult wordt 10 minuten gereserveerd, indien u meerder klachten heeft en/ of verwacht meer tijd nodig te hebben, geef dit dan graag aan bij de assistente.  Dan maakt zij een dubbele afspraak. Onze huisartsen voeren kleine chirurgische verrichtingen uit. Hier wordt 20 minuten voor gereserveerd. Tevens plaatsen de huisartsen ook spiraaltjes, hormoonstaafjes en geven ze injecties in gewrichten, vraag de assistente even hoeveel tijd de huisarts hier aan zal besteden.

Onze huisartsen houden op volgende dagen en tijden spreekuur:

M.H. Schuring: maandag, woensdag en donderdag van 08.00 tot 11.30 en van  14.30 tot 16.30 en op dinsdag tot 14.00 uur

H.I. Janssens: maandag, dinsdag en woensdag van 08.00-11.30 en van 14.00 tot 16.00 en op vrijdag tot 14.00 uur.

S.R. van Beek: dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 11.30 en van 14.00 tot 16.00 en op woensdag tot 14.00 uur.

M.A. van Veldhoven: maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 11.30 en van 14.00 tot 16.00.

Onze Verpleegkundig Specialist (VS) houdt haar eigen spreekuren volgens afspraak.

Als u een afspraak maakt bij onze verpleegkundig specialist, wat kunt u dan verwachten?

In Nederland is de Verpleegkundig Specialist (VS) een relatief nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundigen Specialisten zijn oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) hebben voltooid. Na voltooiing van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad Master of Science verleend.

Zij houden zelfstandig spreekuur en zijn bij wet ook bevoegd om medicatie uit te schrijven. Tevens zijn ze gespecialiseerd in een bepaald werkveld, te weten de chronische zorg bij somatische aandoeningen. Derhalve begeleidt de VS veel ouderen. Saskia werkt nauw samen met de huisartsen en vervullen samen een tandemfunctie voor de patiënt.

Werkdagen en spreekuurtijden VS:

Saskia Kobes, VS: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag: van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 vanaf de Laan van Wateringseveld

Else l’Ami, VS: maandag, woensdag, donderdag & vrijdag: van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 vanaf de Montevideostraat

POH-S staat voor praktijkondersteuner somatiek. Een POH-S begeleidt patiënten met een chronische aandoening. Patiënten met diabetes, COPD, astma en te hoog cholesterol (Cardiovasculair risico) komen op het spreekuur bij onze praktijkondersteuners Manou en Ditteke. Ook kunnen ze patiënten begeleiden bij het stoppen met roken.

Zij werken zelfstandig onder supervisie van de huisarts. Dat betekent dat als er vraagstukken zijn ( bijvoorbeeld aanpassingen medicatie) waar zij zelf niet uitkomen, er altijd overleg gevoerd kan worden met de huisarts.

Werkdagen en spreekuurtijden van onze praktijkondersteuners:

Manou van Everdinck: maandag, dinsdag en vrijdag: van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.30.

Ditteke Ernst: dinsdagochtend, woensdag en donderdag : van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.30.

Sarah el Mardi: maandag, dinsdag en donderdag: van 08.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.30.

POH-GGZ is de afkorting voor praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ kan patiënten ondersteuning bieden bij psychische klachten ontstaan door overbelasting, burn-out, relatieproblemen, opvoedingsproblemen etc. Na doorverwijzing van de huisarts kunt u een afspraak maken met onze POH-GGZ. Zij kunnen u kortdurend ( max 10 keer) begeleiden bij uw klachten. Deze begeleiding wordt vergoed uit de basisverzekering.

Binnen onze praktijk werken meerdere POH-GGZ:
Maaike Vierberg, jeugd en volwassenen
Denise Valk, jeugd en volwassenen
Mariska Schmitz, volwassenen

Werkdagen en spreekuurtijden van de POH-GGZ:
Maaike Vierberg, dinsdag, woensdag en donderdag  van 08.15 tot 12.15 en van 13.30 tot 16.30
Denise Valk, maandag en woensdag  van 08.15 tot 12.15 en van 13.30 tot 16.30
Mariska Schmitz, tijdelijk afwezig voor spreekuur

Onze assistentes zijn de spil in de huisartsenpraktijk. u ziet hen bij de balie, spreekt hen aan de telefoon of ziet ze op hun spreekuur. Zij maken afspraken voor u, kunnen uitslagen doorgeven, urine controleren.

U kunt Heleen, Joy, Lotte, Mariëlle, Sandra, Shania, Silan of Wilma treffen.
Daarnaast werken we ook met stagiaires. Op dit moment is dit Taahirah.

Onze assistentes houden ook een eigen spreekuur volgens afspraak. U kunt bij hen dagelijks terecht voor:

 • meten van de bloeddruk
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • aanleggen drukverband
 • laten uitvoeren van een ECG
 • holter ECG
 • afnemen van een gehoortest (audiometrie)
 • afnemen van een geheugentest (MMSE)
 • hechtingen verwijderen
 • geven van injecties
 • uitspuiten van oren
 • uitstrijkje maken ( bevolkingsonderzoek)
 • aanstippen van wratten

Spreekuur ondersteuner huisarts, wat kunt u verwachten?

Onze assistente, Joy, heeft de opleiding gevolgd tot spreekuurondersteuner huisarts. Zij kunnen de huisarts werk uit handen nemen door enkele veel voorkomende klachten en klein letsel  zelfstandig af te handelen of door te verwijzen indien noodzakelijk. Dit geeft de huisarts meer rust op het spreekuur en tijd voor complexere problematiek.

U kunt hierbij denken aan:

 • Allergische huidreactie
 • Bijtwond
 • Brandwonden
 • Corpus alienum huid
 • Enkeldistorsie
 • Keelpijn
 • Mictieklachten vrouw
 • Neusbloeding
 • Neustampon
 • Schaafwond
 • Scheur- en snijwond
 • Sinusklachten en verkoudheid
 • Subunguaal hematoom
 • Tand door lip
 • Teenletsel
 • Tekenbeet
 • Wespen-, bijen-, insectensteek

Wat kunt u verwachten op het spreekuur SOA’s?

Onze assistente Sandra en huisarts Sebastiaan van Beek hebben samen dit spreekuur opgezet. U kunt bij Sandra terecht als u denkt een seksueel overdraagbare aandoening (soa) te hebben of hier vragen over heeft. Om hier een beter beeld bij te krijgen, kunt u zelf eerst kijken op: https://www.thuisarts.nl/soa/heb-ik-soa

Als u bij Sandra op het spreekuur komt zal ze u aan de hand van een opgestelde vragenlijst enkele vragen stellen. Als uw antwoorden haar een duidelijk beeld geven, zal ze vervolgens een test afnemen of u een zelftest meegeven  (indien de test niet direct uitgevoerd mag worden). Als afronding van uw consult zal Sandra adviezen geven zowel voor u als voor uw seksuele partner(s).

Als uw antwoorden geen duidelijk beeld geven of uw casus te complex is, zal ze overleggen met de huisarts.

Welke soa’s zijn er?

Er zijn 7 seksueel overdraagbare aandoeningen die veel voorkomen. Onveilige seks is altijd de oorzaak. Je krijgt er bijvoorbeeld jeuk, afscheiding, wondjes of wratten van. Van sommige soa’s merk je niks, maar ze brengen wel je gezondheid in gevaar. Met een snelle behandeling zijn de meeste goed te genezen. Als je onbeschermd seksueel contact hebt gehad laat je een test doen, ook als je geen klachten of symptomen hebt. Lees meer over de meest voorkomende soa’s.

Chlamydia

Genitale wratten

Gonorroe

Hepatitis B

Herpes Genitalis

Hiv

Aids

Syfilis

Spreekuur HAFY, wat houdt dat precies in?

Patiënten van onze huisartsenpraktijk die ook onder behandeling zijn bij een fysiotherapeut van Fysiotherapie Wateringse Veld kunnen – als de fysiotherapeut of huisarts daar een indicatie voor heeft – op het gezamenlijk spreekuur komen.

Eens in de 14 dagen, op de maandagmiddag, bekijken huisarts Hanneke Janssens en fysiotherapeut Robin de Jong gezamenlijk hoe uw klachten aan te pakken. Soms kan dit een onderzoek zijn met behulp van een echo-apparaat. Wij denken zo een positieve bijdrage te kunnen leveren aan uw herstel zonder u meteen te moeten doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Vanaf maart 2018 zijn wij de samenwerking aangegaan met de radiologen van het HAGA ziekenhuis. Eenmaal per week op donderdagmiddag komt een radioloog naar de praktijk en voert echo’s uit bij onze patiënten die op advies van de huisarts verwezen zijn naar dit spreekuur.

Voordelen voor u als patiënt:

 • Bekende omgeving
 • Binnen 1 week een echo
 • Goede samenwerking tussen uw huisarts en radioloog
 • De echo wordt gedeclareerd onder huisartsenzorg, dus gaat niet van uw eigen risico af.

De Nederlandse oudere blijft het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Dat is ook de visie van de overheid. Haar beleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Indien zij gezondheidsproblemen krijgen, kunnen zij zorg en ondersteuning thuis krijgen. Daarmee is de ouderenzorg vergeleken met enkele decennia geleden drastisch veranderd.

Onze huisartsenpraktijk kan de oudere die thuis woont en zorg nodig heeft, zeer goed ondersteunen. Door het inzetten van onze verpleegkundig specialist Saskia, worden de oudere patiënten veel bezocht en ook ondersteunen zij onze oudere patiënt om hun zelfstandige positie zo lang mogelijk te behouden. Zij overleggen met wijkverpleging, thuiszorg, familie etc. Ook houden zij samen met de specialist ouderengeneeskunde, casemanagers en ergo- of fysiotherapeuten multidisciplinair overleg over patiënten. Tevens zijn zij samen met de eigen huisarts een team mb.t. medicatie- en beleidsbepaling.

Bij oncologische zorg denkt u misschien niet direct aan de huisartsenpraktijk. Veelal wordt een patiënt gediagnosticeerd met kanker gezien in het ziekenhuis.

Maar als er geen behandeling gegeven wordt, is de ziekte niet verdwenen. Patiënten kunnen altijd vragen hebben, bijwerkingen van andere medicatie ervaren of de zorg voor gezin of werk ( te) zwaar vinden. Voor al deze vragen kunt u terecht bij ons in de huisartsenpraktijk en zullen we samen op zoek gaan naar een situatie die bij u past zonder u meteen door te verwijzen naar het ziekenhuis of een andere instantie. Onze huisartsen hebben veel inhoudelijke ( medicatie) kennis en onze Verpleegkundig Specialisten weten ook prima welke wegen te bewandelen om zaken geregeld te krijgen.

Stoppen met roken is een grote stap. Als u eraan denkt te stoppen, is een bezoek aan onze praktijkondersteuner Manou of Ditteke een goed idee.

Zij kan samen met u in kaart brengen wat uw motivatie is, welke doelen u wil stellen en hoe u deze doelen wil gaan bereiken. Zij kan u begeleiden door het voeren van motiverende gesprekken en indien noodzakelijk kan zij ook met u medicatie voorschrijven om het stoppen met roken te bevorderen.

In combinatie met begeleiding worden de stoppen met roken middelen volledig vergoed.

Naast dat u zich weer fitter voelt, geeft het u een financieel voordeel, proeft en ruikt u beter en heeft u een minder hoog risico op hart- en vaatziekten, een beroerte en als u lang stopt op (long) kanker.

“Wist je dat… stoppen met roken voor je 50ste, de kans halveert om te overlijden aan roken? Hoe langer geleden je bent gestopt met roken, hoe kleiner het risico op een ziekte die door roken is veroorzaakt.”

Diabetes Mellitus

Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar 1.000 bij!

Diabetes mellitus wil zeggen dat u te veel suiker (glucose) in uw bloed heeft. De hoeveelheid suiker in uw bloed stijgt onder andere als u koolhydraten eet of drinkt. Bijvoorbeeld zoetigheid zoals jam, limonade, koek en gebak. Maar ook bijvoorbeeld brood, aardappelen, pasta zijn koolhydraten.

Uw lichaam heeft de glucose nodig als brandstof. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat lichaamscellen glucose uit het bloed halen. Bij mensen met diabetes mellitus gaat dat niet goed. Er blijft dan te veel glucose in het bloed.

Mogelijke klachten zijn: veel plassen, dorst, moeheid, jeuk en infecties.

Diabetes mellitus type 2 ontstaat meestal pas na het 40e jaar. Op jongere leeftijd komt het ook voor, met name bij mensen die te zwaar zijn.

Bij diabetes mellitus type 2 speelt erfelijkheid ook een rol. Mensen van Hindoestaanse, Surinaamse, Marokkaanse of Turkse afkomst hebben een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2.

Een gezonde leefwijze is voor mensen met diabetes mellitus  type 2 extra belangrijk. Daarmee helpt u gezondheidsproblemen te verminderen, uit te stellen of te voorkomen. Dat betekent: niet roken, gezond  eten, veel bewegen, afvallen als u overgewicht heeft

Het is belangrijk dat u uw diabetes goed weet te reguleren. Mogelijke complicaties zijn problemen aan de ogen, de nieren, het zenuwweefsel, het hart en de bloedvaten. En daarom zijn controles belangrijk.

Wanneer u een diabetespatiënt bent, komt u eens per drie maanden op controle bij de praktijkondersteuner somatiek en zal er gekeken worden naar onder andere leefstijl en bloeduitslagen. Daarnaast zullen bloeddruk en gewicht worden bepaald. Het medicatiegebruik wordt doorgesproken en waar nodig bijgesteld.

COPD & Astma

Astma en COPD zijn beide longziekten.

COPD is een afkorting voor het Engelse Chronic Obstructive Pulmonary Diseas. 

COPD is een ongeneeslijke longziekte. Op dit moment hebben bijna 400.000 mensen in Nederland COPD. Het aantal mensen in Nederland met de longziekte COPD blijft stijgen. Vooral bij vrouwen is er een grote toename te zien. Roken is bijna altijd de oorzaak. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd en werken steeds minder goed.

Klachten zijn hoesten, slijm opgeven, benauwdheid en snel kortademig en moe zijn. Stoppen met roken, bewegen en gezond eten zijn belangrijk bij COPD.  Medicijnen die u inademt kunnen helpen tegen de klachten.

Astma is een omkeerbare variant, met prikkelreductie en vaak medicatie zijn klachten goed onder controle te brengen.

U kunt terecht bij onze praktijkondersteuners Manou en Ditteke voor een longfunctiemeting. Ook geven zij inhalatie instructie en verdere uitleg over gebruik van medicatie. Het geven van uitleg en adviezen over Astma en COPD en hoe de medicatie te gebruiken behoren ook tot hun takenpakket.

Het CVRM spreekuur
CVRM staat voor Cardiovasculair Risicomanagement.
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en in de westerse wereld. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het opsporen en behandelen van risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. U moet hierbij niet alleen denken aan het behandelen van hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar ook aan het geven van adviezen over gezonde voedingen en voldoende bewegen. Hiermee kan het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd worden.
De belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn:

• Roken
• Hoge bloeddruk
• Verhoogde bloedsuiker
• Hoog cholesterolgehalte
• Gevorderde leeftijd
• Mannelijk geslacht
• Verminderde nierfunctie
• Het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie
• Ongezonde voedingsgewoonten
• Overmatig alcoholgebruik
• Lichamelijke inactiviteit
• Hoge Body Mass Index
• Hoge middelomtrek
• Psychosociale factoren/stress

Indien u bekend bent met hart- en vaatziekten wordt u jaarlijks opgeroepen voor controle. Ook patiënten met een verhoogd glucose, cholesterol en bloeddruk krijgen jaarlijks een oproep. Op het spreekuur van de praktijkondersteuner worden bevindingen besproken.

Preventieconsult
Vanaf uw 45ste zullen wij u oproepen voor ons preventieconsult . U ontvangt een brief thuis, en een afspraak zal gepland worden met een van onze praktijkondersteuners.  Zij kijken dan samen met u naar de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten.

CVRM-Consulente
Naast de praktijkondersteuner is onze assistente Lotte opgeleid om bovenstaande groepen mensen te begeleiden op een voor haar ingericht spreekuur. Zij werkt altijd onder supervisie van de huisarts en altijd op afspraak.

In de huisartsenpraktijk kan de huisarts kleine chirurgische ingrepen doen. Onze huisartsen zijn bekwaam en geïnteresseerd in dit onderdeel van het huisartsenvak. U kunt deze ingreep dus laten uitvoeren in een vertrouwde omgeving door iemand die u kent. Er is dus geen verwijzing naar het ziekenhuis nodig.  de ingreep wordt vergoed uit uw basisverzekering.

U kunt bij de huisarts terecht voor het verwijderen van :

 • lipoom
 • moedervlekken
 • talgkliercyste
 • fibroom
 • teennagels ( partieel)

Als er weefsel wordt weggehaald en dat wordt opgestuurd voor onderzoek, dan gaat dat van uw eigen risico af.

Huisartsenpraktijk Wateringse Veld is gevestigd in Gezondheidscentrum Wateringse Veld.

In het gezondheidscentrum kunt u elke dag terecht bij het laboratorium van 08.00-09.30.

Apotheek BENU is elke werkdag geopend van 08.00-17.30  en Fysiotherapie Wateringse Veld heeft ruime openingstijden.

Tevens is psychologiepraktijk De Jong vrijgevestigd in het centrum. Pedicure Beyond Beauty en

Podotherapiepraktijk Wenders zijn ook te vinden in het centrum.

Daarnaast werken we nauw samen met de Verloskundige praktijk In ’t Wateringse, kinderfysiotherapie Spring en Logopedie praktijk Wateringse Veld.

Onze doktersassistente Sandra heeft de opleiding Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts (VOH) met succes gevolgd. Zij houdt hiervoor eigen spreekuren. Tijdens een consult kan zij allerhande klachten omtrent vaginaal ongemak zoals jeuk en geurtjes bespreken. Tevens valt hier ook het SOA-spreekuur onder, verschoont ze ringen bij verzakkingen en kan ze uw vragen beantwoorden met betrekking tot (medische) uitstrijkjes en anticonceptie.

Als u een afspraak wil maken, belt u naar de praktijk en vraagt om een afspraak bij Sandra.

Onze physician assistant (PA) houdt haar eigen spreekuren volgens afspraak.

Als u een afspraak maakt bij onze physician assistant, wat kunt u dan verwachten?

Physician assistants hebben een tweejarige masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) voltooid. Na voltooiing van deze studie, wordt de graad Master of Science verleend.

Zij houden zelfstandig spreekuur en zijn bij wet ook bevoegd om medicatie uit te schrijven. Tevens zijn ze gespecialiseerd in een bepaald werkveld, te weten de chronische zorg bij somatische aandoeningen.

Werkdagen en spreekuurtijden PA:

Elise Keus, PA: maandag, woensdag en donderdag: van 08.00 tot 11.30 en van 14.00 tot 16.00.