Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.
Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij hiervan kunnen leren.

U kunt dit doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren. De klachtencoördinator neemt uw klacht dan in behandeling.
De huisarts of een andere medewerker kan u bellen indien uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven wij u mondeling of schriftelijk een reactie op uw klacht. Wij streven er naar om uw klacht uiterlijk binnen twee weken af te ronden.

Bent u daarna nog niet tevreden? Of komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van de betreffende zorgaanbieder.  Uw klacht wordt dan een geschil.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100

http://www.skge.nl